Psychoterapia humanistyczno-doświadczeniowa lub gestalt

Psychoterapia humanistyczna to określenie psychoterapii skupionej na człowieku w kategoriach holistycznych. Kluczowe są więc jego uczucia, doświadczenia i postrzeganie siebie.

W ramach psychoterapii humanistycznej pacjent kieruje swoje spojrzenie do wewnątrz, dąży do samoakceptacji i lepszego zrozumienia siebie. Koncentruje się również na „tu i teraz”, czyli na tym, co dzieje się pomiędzy klientem a terapeutą w gabinecie, przede wszystkim na 3 aspektach: przeżywanych emocjach, relacji pomiędzy terapeutą a klientem oraz odczuciach płynących z ciała. 

Wyjątkowe w tym podejściu jest to, że w przeciwieństwie do wszystkich innych, opiera się ona na przekonaniu, że relacja między terapeutą, a klientem nie jest tylko przeniesieniowa (w ramach której pacjent/klient nieświadomie przelewa (przenosi) na terapeutę reakcje emocjonalne, których doświadczał wobec ważnych osób z własnego życia), ale traktuje ją jako relację prawdziwą, w której wraz z procesem terapii, jest coraz mniej przeniesienia, a coraz więcej prawdy i sama w sobie, jest ona już lecząca. Stąd, w podejściu humanistyczno-doświadczeniowym, relacja jest bardzo ważnym elementem pracy, a terapeuta jest empatyczny i bliski w kontakcie. 

Warunkiem niezbędnym do wejścia w proces psychoterapii jest świadomość klienta, dotycząca własnego cierpienia lub chociaż dyskomfortu. Po stronie psychoterapeuty ważnymi warunkami są spójność (rozumiana jako autentyczność), akceptacja i empatia.

DLA KOGO zatem jest psychoterapia humanistyczno-doświadczeniowa i gestalt?

  • Dla osób, które chcą poszerzyć świadomość własnych wyborów życiowych i wartości, 
  • Dla osób, którym zależy na przeżyciu korektywnych doświadczeń emocjonalnych,
  • Dla osób, którym dotychczasowe sposoby postępowania uniemożliwiały samorealizację
  • Dla osób, które korzystały z innych form psychoterapii, lecz cierpią na nawrót objawów (np. OCD, lękowych, czy obniżonego nastroju)

!Uwaga! Podejście psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej i gestalt są o wiele bardziej złożone, a zamieszczony tu opis jest skrótowy. Zalecamy poczytanie o nim szerzej, zanim zgłosisz się do psychoterapeuty!