Psychoterapia psychodynamiczna

W podejściu psychodynamicznym, mającym swoje korzenie w psychoanalizie, ogromną rolę przypisuje się procesom nieświadomym. Jej celem nie jest jedynie rozwiązanie bieżących problemów, ale trwała zmiana w obszarze struktury osobowości oraz opracowanie nowych sposobów patrzenia na siebie i świat. W związku z tym relacja z terapeutą w gabinecie traktowana jest jako przeniesieniowa (pacjent z racji braku wiedzy prywatnej o terapeucie, przerzuca na niego emocje oraz myśli, które w życiu odczuwa wobec innych osób).

Psychoterapeuta psychodynamiczny jest raczej powściągliwy w okazywaniu i wyrażaniu swoich emocji w relacji terapeutycznej ale je analizuje, żeby lepiej zrozumieć pacjenta. Nie oznacza to jednak, że jest bardzo zdystansowany, bo faktycznie podejmuje osobiste zaangażowanie w relację terapeutyczną.To, czego pacjent nie otrzymuje, to poczucia „wymiany” w sferze emocji (w sensie ich wyrażania przez psychoterapeutę).

Dla kogo?

  • Dla osób, które chcą pracować nad zrozumieniem źródła problemów, a nie jedynie złagodzeniem obecnych objawów czy problemów,
  • Dla osób, które chcą zrozumieć własne motywy, mechanizmy postępowania i dokonać trwałych zmian w strukturze osobowości,
  • Dla osób, które są zdolne do refleksji, zaciekawiania się sobą i swoim światem wewnętrznym, które stawiają różne hipotezy na temat siebie, swoich zachowań i sposobów przeżywania świata,
  • Dla osób z zaburzeniami osobowości,
  • Dla osób, które cierpią, dostrzegają swój ból i w związku z tym poszukują pomocy.

!Uwaga! Podejście psychoterapii psychodynamicznej jest o wiele bardziej złożone, a zamieszczony tu opis jest uproszczeniem. Zalecamy poczytanie o nim szerzej, zanim zgłosisz się do psychoterapeuty!